HEMŞİN

tes2

Hemşin tarihi ile hemşinlilerin tarihi öylesine iç içe girmiş ki araştırmalarda, Hemşin tarihi hakkında neredeyse hiç bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Ancak Hemşinlilerin tarihinden hareketle, yöre hakkında bir kaç tümcelik bilgi verilebilmektedir.

Bu bilgiler ise tarafsız kaynaklardan elde edilmediği için güvenilirliği oldukça düşük kalmaktadır. Ancak; tarihçilerin asgari anlamda çakıştıkları bilgiler sonucu, Hemşin ve Hemşinliler hakkında derlediğimiz bilgileri paylaşacağız.