3-YABAN HAYAT

Tatlısu Canlıları :

Fırtına deresi, bölgedeki diğer akarsularla birlikte bazı endemik balık türlerini de barındırmaktadır.Bu türler kahverengi veya yerli alabalık diye adlandırılan Salmo turutta ve bu türün denize inen varyetesi olan,yörede uneğ diye bilinen deniz alası yani Salmo turutta labrax’dır.

100_0066_33

Deniz alası dünyada İskoçya ve İsveç gibi birkaç ülke dışında ülkemizde sadece Doğu Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır.Nesli tükenmekte olan türlerden olup son yıllarda avlanma yasağı getirilmiştir.Deniz Alası, akarsuların hızlı,berrak,soğuk(14-16′) ve bol oksijenli(7 mg/l) kesimlerinde yaşamaktadır.Özellikle zemini taşlı ve çakıllı bölgeleri tercih ederler ve habitattaki herhangi bir değişime son derece duyarlıdırlar.Stenotermal soğuk su balıkları olduklarından günlük ve mevsimlik su sıcaklığı değişimlerine karşı da çok hassastırlar.Beslenme özelliği bakımından karnivon durlar.En fazla tercih ettikleri gıdalar arasında krustaseler, küçük balıklar ve mollusc’lar yer almaktadır.Beslenmek amacıyla ilkbahar ve yaz aylarında akarsuların aşağı havzalarına inerler. Kış aylarında ise üremek için berrak ve bol oksijenli akarsuların yukarı havzalarına ve küçük derelerin kaynak kısımlarında taşlı ve çakıllı yerleri vücut ve yüzgeç hareketleriyle oyarak açtıkları çukurlara yumurtalarını bırakırlar.Cinsi olgunluğa 3-4 yaşında ulaşan bu türlerin üreme peryotları ise eylül-ekim aylarında başlayıp,aralık-ocak aylarına kadar devam etmektedir.Bu esnadaki üreme göçü son derece stresli olmaları, hemen hemen hiç besin almamaları ortama adaptasyonlarını güçleştirmektedir.Ayrıca yumurta lama için yuva açımı da anaçları bitkin düşürmektedir.Deniz Alası’nın mevsimsel göçünde en önemli faktörlerden birisi de akarsuyun su seviyesidir.Su seviyesinin artması,deşarjında artışa yol açacağı için ve ayrıca nehir ağzındaki saliniteyi düşüreceğinden ozmotik regülasyonuınu kolaylaştıracaktır.Bu nedenle akarsu debisi dereden-denize,denizden-dereye doğru göçü etkileyen önemli bir faktördür.

Memeliler ve kuşlar:

kaya kartali

Memeliler ve kuşlar bakımından da oldukça zengin bir türe ev sahipliği yapan kaçkarlar, Asya ve Kuzey Avrupadan gelen göçmen kuşlara Anadoluya giriş kapısı olarak da görev yapmaktadır. Bölgede görülen kuş türlerinden bazıları şunlardır: Sakallı Akbaba (Gypaetus barbatus), Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos), Huş tavuğu (Tetrao mlokosiewiczi), Ur Keklik (Tetraogallus caspius), Gökçe Güvercin, Yeşil ağaç kakan, Aksırtlı ağaç kakan, Dağ bülbülü, Çizgili ötleğen, Sarı gaga, Kara tavuk, v.s dir.

sakalli akbaba

Diğer bir tür de Bern sözleşmesi gereği koruma altına alınan sürüngenlerdir. Bunlardan bazıları; Baran engereği, Boynuzlu engerek, Klark kertenkelesi, Artvin kertenkelesi, gibi yöreye göre ad alan kertenkelelerin yanı sıra,Avusturya yılanı, Kafkas yılanı Eskülap yılanı, Hemşin yılanı(kör Yılan). Yılanların yanı sıra; Toprak kurbağası, Ova kurbağası, Siğilli kurbağa, Ağaç kurbağa sı, Gece kurbağası, Kafkas semenderi, Şeritli semender, Yarı sucul yılan, su yılanı gibi türlerde kaçkarlar ve de dolayısıyle Fırtına vadisi ve deresinde de bulunurlar.

kafkas engereği

Memeliler bakımından da oldukça zengin bir türü bağrında barındıran bölgede; Boz Ayı, Yaban keçisi, Çengel boynuzlu dağ keçisi, Karaca, Geyik, Yaban Domuzu, Kurt, Çakal, Vaşak, Yaban kedisi, Su samaru, Gelincik, Sansar, Porsuk, Yaban Tavşanı, gibi hayvan çeşitlerini sayabiliriz.

 dağ keçisi